Kangatraining

Privacyverklaring

 

Ingangsdatum: 22 mei 2018
 
Nicole Pascher, Kangatraining ("ons", "wij", of "onze") beheert de
http://www.kangatraining.info website (de "dienst").
 
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en
vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u heeft
geassocieerd met die gegevens.
 
We gebruiken uw gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, ga je
akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.
Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, de termen die in deze privacy worden gebruikt hebben
dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via
http://www.kangatraining.info
 
Definities
-----------
 
  * Dienst
 
    Dienst is de http://www.kangatraining.info website beheert door Nicole
    Pascher, Kangatraining
 
  * Persoonlijke gegevens
 
    Persoonlijke gegevens betekenen gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd
    van die gegevens (of van die en andere informatie in onze
    bezit of welke waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 
  * Gebruiksgegevens
 
    Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde gegevens die zijn gegenereerd door het gebruik van
    de dienst of van de dienst-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de
    duur van een paginabezoek).
 
  * Cookies
 
    Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen (computer of mobiel
    apparaat).
 
  * Gegevensbeheerder
 
    Gegevensbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of
    gemeenschappelijk of met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor
    en de manier waarop persoonlijke informatie is of zal worden verwerkt.
 
    Ten behoeve van deze privacyverklaring zijn wij een gegevensbeheerder van uw
    persoonlijke gegevens.
 
  * Gegevensverwerkers (of serviceproviders)
 
    Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die
    verwerkt de gegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking.
 
    We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens
    effectiever te verwerken.
 
  * Gebruiker
 
    Gebruiker is elke levende persoon die onze dienst gebruikt en is de
    onderwerp van persoonlijke gegevens.
 
Informatie verzamelen en gebruiken
------------------------------
 
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden
onze dienst aan u te kunnen leveren en te verbeteren.
 
Typen verzamelde gegevens
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Persoonlijke gegevens
*************
 
Tijdens het gebruik van onze dienst, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk gegevens te verstrekken,
identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren
("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan het volgende omvatten, maar is niet
beperkt tot:
 
  * E-mail adres
  * Voor- en achternaam
  * Telefoonnummer
  * Adres, provincie, postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats en land
  * Cookies en gebruiksgegevens
 
Gebruiksgegevens
**********
 
We kunnen daarom informatie verzamelen over hoe de dienst wordt gebruikt ("gebruiksgevens ").
Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals bijvoorbeeld uw computer
Internet Protocol-adres (IP-adres), browsertype, browserversie,
de pagina's van onze website (dienst) die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de
tijd besteed aan die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische
data.
 
Tracking & amp; Cookies gegevens
************
 
We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze te volgen
dienst en houd bepaalde informatie vast.
 
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die anoniem kunnen zijn
unieke identificatie. Cookies worden van en naar een website verzonden en opgeslagen
op uw apparaat. Tracking-technologieën zijn bakens, tags en scripts
om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren.
 
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer
cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u bepaalde functies misschien niet
gebruiken van onze dienst.
 
Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
 
  * Sessiecookies. Wij gebruiken cookies om onze dienst te leveren.
  * Voorkeurcookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren te onthouden
    en verschillende instellingen.
  * Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 
Gebruik van gegevens
-----------
 
Nicole Pascher, Kangatraining gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
 
  * Om onze dienst aan te kunnen bieden en te onderhouden
  * Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienst
  * Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer
    u kiest ervoor dit te doen
  * Om klantenondersteuning te bieden
  * Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze dienst kunnen verbeteren
  * Om toezicht te houden op het gebruik van onze dienst
  * Technische problemen detecteren, te voorkomen en te verhelpen
 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder algemene gegevensbescherming
Verordening (GDPR)
-------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, Nicole Pascher,
Kangatraining rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie
beschreven in dit privacybeleid, is afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en
de specifieke context waarin we het verzamelen.
 
Nicole Pascher, Kangatraining kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:
 
  * We een contract met je moeten afsluiten
  * U ons toestemming heeft gegeven om dit te doen
  * De verwerking is in onze legitieme belangen en wordt niet overruled door
    jouw rechten
  * Om te voldoen aan de wet
 
Bewaring van gegevens
-----------------
 
Nicole Pascher, Kangatraining wil uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren dat
noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring. Wij willen
uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren
voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen beslechten en onze juridische regels handhaven
overeenkomsten en beleid.
 
Nicole Pascher, Kangatraining wil gebruiksgegevens voor intern bewaren
analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard
tijd, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of te verbeteren
de functionaliteit van onze service, of we zijn wettelijk verplicht om dit te behouden
gegevens voor langere tijdsperioden.
 
Overdracht van gegevens
----------------
 
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar - en
onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of
andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming verschilt
die uit uw rechtsgebied.
 
Als u zich buiten Oostenrijk bevindt
Houd er rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen aan Oostenrijk en
het daar verwerken.
 
Uw toestemming voor deze privacyverklaring geeft aan dat u akkoord gaat met de overdracht van informatie.
 
Nicole Pascher, Kangatraining wil alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om
ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en in overeenstemming zijn met deze Privacy
Beleid en geen overdracht van uw persoonlijke gegevens willen plaatsvinden aan
organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn
inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.
 
Openbaarmaking van gegevens
------------------
 
Wettelijke vereisten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Nicole Pascher, Kanga-training kan uw persoonlijke gegevens ten goede komen
vertrouwen dat die actie nodig is om:
 
  * Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  * Om de rechten of eigendom van Nicole Pascher te beschermen en verdedigen,
    Kangatraining
  * Om mogelijke vergrijpen in verband met de te voorkomen of te onderzoeken
    service
  * Om de veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
  * Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
 
Beveiliging van gegevens
----------------

 

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat er geen 100% veilige methode voor
verzending is via internet of elektronische opslagmethode.
Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw te beschermen
Persoonlijke gegevens, we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
 
Uw gegevensbeschermingsrechten volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
-------------------------------------------------- -------------------------
 
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), dan heeft u
gegevensbeschermingsrechten. Nicole Pascher, Kangatraining wil redelijke stappen nemen
om u toe te staan ​​het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.
 
Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en als u dat wilt
wil dat het uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op.
 
In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:
 
  * Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben.
    Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw account openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering
    van uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in het gedeelte met accountinstellingen. Als u
    niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 
  * Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te hebben
    gerectificeerd als die informatie onjuist of onvolledig is.
 
  * Het recht om bezwaar aan te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van
    uw persoonlijke gegevens.
 
  * Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat we dit beperken
    de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 
  * Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om te worden voorzien van een
    kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerde, machineleesbare
    en veelgebruikte indeling.
 
  * Het recht om toestemming te herroepen. U heeft ook het recht om op elk moment uw toestemming terug te trekken
    voor Nicole Pascher, Kangatraining om uw persoonlijke informatie te verwerken.
 
 
Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u reageert op
dergelijke verzoeken.
 
U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze
verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met
uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).
 
Dienstverleners
-----------------
 
We kunnen bedrijven en personen van derden inschakelen om onze service te vergemakkelijken
("gegevensverwerkers"), om namens ons de dienst te verlenen, om te dienst gerelateeerde diensten uit te voeren
of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze dienst wordt gebruikt.
 
Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken uit te voeren
namens ons en zijn verplicht om het voor geen ander bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.
 
Analytics
~~~~~~~~~
 
We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.
 
  * Google Analytics
 
    Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google
    en rapporteert websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om te volgen en
    toezicht houden op het gebruik van onze dienst. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google
    diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om contextualiseren en
    personaliseer de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk.
 
    U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de dienst niet beschikbaar te maken
    voor Google Analytics door de opt-outbrowser-add-on van Google Analytics te installeren.
    De invoegtoepassing voorkomt JavaScript van Google Analytics (ga.js,
    analytics.js en dc.js) van het delen van informatie met Google Analytics
    over activiteit op de website.
 
    Ga naar de website voor meer informatie over de privacypraktijken van Google
    Google Privacy & amp; Voorwaarden webpagina:
    <Http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/>
 
Links naar andere sites
--------------------
 
Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als
je klikt op een link van een derde partij, je wordt doorverwezen naar die derde partij
plaats. We raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
 
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid
of praktijken van sites of diensten van derden.
 
Privacy van kinderen
------------------
 
Onze dienst spreekt niet tot iemand jonger dan 18 jaar ("kinderen").
 
We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van wie dan ook
onder de leeftijd van 18. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat
uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij
ons ervan bewust zijn dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder
verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen wij stappen om die informatie te verwijderen
van onze servers.
 
Wijzigingen in de privacyverklaring
------------------------------
 
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele
wijzigingen door onze nieuwe pricacyverklaring op deze pagina te plaatsen.
 
We zullen u dit vooraf laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving van onze service
om de wijziging van kracht te laten worden en de "ingangsdatum" bovenaan aan te passen
in de privacyverklaring.
 
U wordt geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn van kracht wanneer ze hierop worden geplaatst
pagina.
 
Neem contact met ons op
----------
 
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
 
   * Per e-mail: info@kangatraining.at